Vragen? Bel: 088-3250000

Opdrachtgevers

Our People = Your Safety

LevelPlus: onmiddellijk inzetbare safety professionals

Intermediairs en contractors met opdrachtgevers uit de (petro-) chemie, staan steeds voor de opgave om de sterk wisselende vraag naar safety professionals adequaat in te vullen. LevelPlus beschikt over een pool van sterk gemotiveerde en gekwalificeerde professionals die snel ter plaatse zijn.

Uitzendkrachten die uit naam van LevelPlus opereren, vertonen dezelfde kenmerken. Dit gaat over stabiliteit, flexibiliteit en loyaliteit. Omdat LevelPlus goed voor de eigen mensen zorgt. De pool bevat direct beschikbare kandidaten voor de inzet als: 

  • Mangatwacht
  • Heetwerkwacht
  • Rijksgediplomeerde buitenwacht
  • Safety Guard 
  • Veiligheidsinspecteur
  • Safety Coach
  • Gasanalist
  • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
  • Veiligheidskundige (MVK)
  • Rescue team
Gekwalificeerd en gecertificeerd

Het kenmerk van de samenwerking met LevelPlus, is de stabiliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. De organisatie staat borg voor de specifiek vereiste certificering en kwalificatie van alle uitzendkrachten die onder eigen vlag in het veld operationeel zijn.   

Inzet en loyaliteit

Een tweede onmiskenbaar kenmerk van onze medewerkers is de inzet en loyaliteit. Dat is het directe gevolg van de aandacht op dit vlak. Door te voldoen aan individuele de voorkeur van uitzendkrachten, blijven de specialisten in het veld optimaal gemotiveerd. Dit levert een stabiel veilige werkomgeving op voor iedereen.    

Besef

Het aspect waar LevelPlus continu op hamert, reikt verder dan het belang van opdrachtgevers. Dit gaat over het besef dat ‘veiligheid’ meer is dan het voorkomen van persoonlijk letsel en economische schade bij de opdrachtgever.

Toezien op veiligheid gaat ook over sociaal maatschappelijke en ecologische belangen. De zorg en aandacht voor veiligheid van LevelPlus, graaft dieper dan wat de wet- en regelgeving voorschrijft. Daar staat LevelPlus voor in.